MERSMAK röjning är kunskap som är gratis.

MERSMAK röjning finansieras av EU-pengar från Landsbygdsprogrammet. Det gör att hela upplägget med träffar och personliga planer och uppföljningar är kostnadsfria för dig. Du satsar din tid och ditt engagemang, det är allt.