Analys av fall 5, halkade på lös bark och slog i bröstkorgen

Fall 5 webb

Orsaker till olyckan:

Orsakerna till olyckan var att underlaget blivit halt på grund av regn. På torra träd släpper barken och om skiktet mellan bark och ved blir blött blir det såphalt. Erik gjorde ett oavsiktligt fel genom att gå på detta mycket hala underlag. Det faktum att han halkade redan i början har inte påverkat hans medvetenhet om att det var halt på traven vid olyckstillfället.

Eriks egen förklaring:

”Att barken släppte tror jag var orsaken. Jag skulle ta bort kvistarna för att ingen skulle göra illa sig på dem. Jag ville ha det så säkert som möjligt, eftersom en ridväg gick förbi. Sen gör man sig illa själv i stället! Hade inte barken släppt hade det gått bra! Dessutom var huggarstövlarna väldigt hala, fast de var nya. Därför använder jag kängor numera.”

Vad skulle ha förhindrat olyckan? Eriks svar på frågan:

”Att det inte skulle ha regnat den natten och morgonen, det hade nog förhindrat olyckan!”

Diskussion

Erik identifierade själv barken som släppte på grund av väderleken som möjlig orsak till olycksfallet, dock med viss tveksamhet även i dag. Detta indikerar att han fortfarande inte är fullt medveten om risken att halka på torrgranar när det regnar. Han har dessutom dragit slutsatsen att det är säkrare att använda kängor än huggarstövlar, eftersom dessa var så hala. Erik brister därmed i sin reflektion och kommer därför med stor sannolikhet att utsätta sig för liknande och även större risker i framtiden.

Tillbaka >>>