Analys av fall 8, smäll på käften av vinschvev

Fall 8 webb

Orsaker till olyckan ”Smäll på käften av vinschvev”

Orsaken till skadan var att veven släppte på grund av att det inte fanns någon låssprint på veven. Detta hade hänt tidigare men Harald hade inte reflekterat över faran med detta. Därför kan användandet av den felaktiga vinschen ses som en oavsiktlig felhandling. Däremot missbedömde Harald den väg som det vinschade trädet kom att ta och att det därigenom fastnade i ett annat träd. Detta var ett avsiktligt fel. Dessutom bidrog den olämpliga arbetspositionen till att Harald fick ta i allt vad han orkade samt hans ambition att göra färdigt.

Haralds egen förklaring:

”Jag hade vinschen så högt upp och björken satt fast, så jag fick dra våldsamt, allt vad jag orkade! När veven släppte blev det en väldig kraft. Hade björken gått lätt hade veven suttit kvar.”

Hur skulle du ha gjort för att undvika olyckan? Haralds svar på frågan:

”Längre kedja på vinschen och att det hade varit en sprint till veven. Jag tänkte helt enkelt inte på att det saknades någon sprint till veven på den här vinschen som jag hade lånat. Jag hade helt enkelt inte bedömt att den kunde släppa, hade ingen tanke på det.”

Diskussion

Olycksfallet orsakades av ett tekniskt fel som Harald inte kände till vid olyckstillfället. Han nämner den dåliga arbetspositionen och att trädet fastnade som främsta orsaker, mao hans egna felhandlingar. Han nämner dock inte i sin reflektion att viljan att göra färdigt arbetet kan ha påverkat hans säkerhetstänkande.

Tillbaka>>>