Distriktsansvariga för Säker Butik

Karta_LRF_Skogsagarna

Norra Skogsägarna:

Lars-Ivar Pettersson, Roknäs. Tel 070-627 04 43

Norrskog:

Perolov Hedström, Husnäs, Helgum. Tel 070-697 26 18

Mellanskog:

Per-Anders Hansson, Närby, Norrala. Tel 070-5391177

Mats Hofgren, Mälby Brostugan, Malmköping. Tel 070-375 98 21

Södra:

Sven-Olof Salomonsson, Kovra, Borås. Tel 070-302 71 92

Monica Andersson, Mårum Olofstorp, Skövde. Tel 070-204 25 11

Mats Hansson, Näsumsvägen 183, Villands Våga. Tel 070-606 92 44

Gunnar Malgeryd, Boxholm. Tel 070-559 97 27