Inkomna tips – arbetsteknik

Spännband för ”säkring” av stormfällen

Säkring av rotvälta

Med ett vanligt större spännband kan säkerheten vid tillvaratagande av vindfällen förbättras. Till exempel kan en rotvälta säkras upp så den inte slår över vid kapning. Nyttja ett stabilt träd och en grov rot i vältan. Vinschen kan också användas för att dra loss eller säkra stammar i spänn så de inte ”slår” vid kapning. Om sågen klämt fast kan det också gå att dra stammen så sågen släpper. Ett vanligt större spännband håller för 4 ton och kan utveckla en dragkraft på upp till ca 10 000 N (1000 kg), men dragsträckan är inte längre än ca 50 cm. Det går att seriekoppla flera spännbandsspännare för längre dragsträckor.
Tomas Gullberg, tel 070-3000814

Anlita professionell personal

Lämna sågen hemma vid vindfällen och anlita professionell personal så kommer du att bidra till att minska antalet olyckor och dödsfall i skogen. Men gå för den skull alltid en kurs i säkerhet och teknik så du lär dig grunderna för att såga rätt. De kan aldrig fås genom läsning utan genom praktisk övning i skogen!

Magnus Hakeman, Husqvarna

Förbered plats för kil eller brytjärn!

Efter att ha sågat riktskäret på ett träd som har måttlig bakvikt eller som skall fällas i motvind görs först ett instick med svärdspetsen mittemot riktskäret ca 10 cm djupt.
Sedan anlägges fällskäret så att dess underkant blir lika med instickets översida.
Om man skulle klämma fast sågen kan då trädet fällas genom att en kil eller brytjärn kan införas i insticket.
Göte Tinggren, Väckelsång
Kommentar till tipset:
Om man följer de normala instruktionerna för fällning och säkrar med brytjärn eller kil så behövs inte något extra instick. Ett extra instick riskerar att försvaga veden och försvåra för arbete med kilar eller brytjärn. I speciella fall kan det kanske vara motiverat, men det är svårt att komma på något sånt fall. Om sågen har klämt fast pga felbedömning och utebliven säkring så är metoden ett alternativ, men då krävs en reservsåg.
Vi tar gärna emot ytterligare synpunkter på tipset!
Projektledningen

Riktad fällning

Jag har jobbat i skogen i många år, och även deltagit i många skogsutbildningar. Här kommer mitt bästa tips för ökad säkerhet.
Att vara noga när man fäller träd är mycket viktigt. Det kan spara både liv och en massa jobb med att undvika uppfällning. Det gäller att rikta in fällriktningen när man gör förskäret.
Obs! på kåpan på Husqvarnas motorsågar finns ett streck, det är ett märke att rikta efter. Det är det många som inte vet om.
Lars Hedström, Roknäs

Massavedsbit som brytverktyg

Fastfällningar & träd som vill gå åt fel håll inträffar alltid när man inte har riktigt med utrustning med sig! Men 3 meters massved har man alltid till hands. Stick in sågen mitt i trädet ca 70 cm upp, såga ut ett fyrkantigt hål. Stoppa in massavedskubben i hålet och du har ett 2,5 m långt brytverktyg. Man blir otroligt stark med detta. Lite synd om det är en fanérstock på trädet, men säkerheten måste komma först!
Lennart Eklund, Kumla

Kommentar till tipset:

Enligt expertis på området kan denna metod medföra viss risk för ”propellereffekt”, dvs om och när trädet rullar ner kan massavedsbiten bli en farlig ”propeller”, om den sitter kvar i hålet! Metoden är dock betydligt säkrare än andra, rent livsfarliga varianter för att ta ner fastfällda träd. Den har också fördelen att inga andra redskap än sågen krävs!
Projektledningen

Kommentar från läsare:

Detta tillvägagångsätt är rent livsfarligt och enligt min mening ska metoden kategoriskt förkastas… då ”propellereffekten” som nämns är enorm, snabb och oförutsägbar..

MVH Erik Wärnberg, Eksjö

Projektledningens kommentar 2:

Metoden kan inte rekommenderas då den medför betydande risker. Säker Skog rekommenderar däremot att man alltid skall ha vändband tillgängligt, så slipper man ge sig in på mer eller mindre farliga metoder för nedtagning av fastfällt träd.!

Spara en gren som hävstång

Här kommer ett enkelt men ryggbesparande tips vid arbete med grövre träd.

Spara en stor gren på trädet. När du ska rulla trädet för att kvista undersidan är det bara att lyfta längst ut på grenen så gör hävstången resten.

Björn Andersson, Kontaktperson för Stockholms utbor

Säkra trädet före fällning!

Jag har i flera år använt en kombination av en 6 m rundslinga och ett brett långt spännband för att säkra träd så att de faller i rätt riktning. Jag har en hel del skog i anslutning till tele- och elledningar, jag spänner bandet från ett annat träd i fällriktningen innan jag avverkar trädet, det är då säkrat att falla rätt. Man sparar mycket tid på att göra det rätt före och inte fälla fast eller i värsta fall fälla över en ledning.
Arne Morén, Burträsk, Skellefteå

Fördubbla lyftkraften!

Fördubbla lyftkraften

Det gamla hästkörartipset; att fördubbla sin lyftkraft med en kätting eller annat runt stocken som ska lastas. Andra änden på kedjan ska vara fästad på kärran. Genom att man drar dubbla sträckan som stocken lyfts så dubbleras kraften. Det finns nog många som inte känner till det idag.

lyftamedsaxospett

Tomas Gullberg

Hjälp att komma loss

Om man råkat ut för en fastkörning på i första hand mjuk mark; förankra en stock tvärs däcken, vilket lyfter den mest fastkörda maskin. Finns det slirskydd går det att fästa stocken i dessa, annars får man ta en kedja eller spännband runt däcket genom fälgen. Observera att stocken normalt ska sitta bakom bakhjulen och maskinen backas loss. Framför bakhjulen blir normalt stegringsrisken för stor.

Tomas Gullberg

Tillbaka >>>