Statistik över Säker Skogs motorsågs- och röjsågskörkort

Sammanfattande siffror 2022-08-01

Här följer statistik över körkorten. 184 484 motorsågs- och röjsågskörkort är utfärdade från starten 2005

Motorsåg

132 275 godkända A-prov var genomförda

104 264 godkända B-prov

10 091 godkända C-prov

1 879 godkända S-prov

3 177 godkända D-prov

3 127 godkända E-prov

34 godkända Ebygg-prov

3 157 godkända F-prov

1 616 godkända I-prov

874 godkända V-prov

Summa 260 494 godkända prov för motorsågskörkort

 

Röjsåg

40 703 godkända RA-prov var genomförda

15 542 godkända RB-prov

1 312 godkända RT-prov

Summa 57 557 godkända prov för röjsågskörkort