Statistik över Säker Skogs motorsågs- och röjsågskörkort

Här följer statistik över körkorten. Nedanstående är sammanställt efter det att knappt 120 000 körkort utfärdats i slutet av 2016. Inom parentes anges siffrorna från dec 2015. Den stora efterfrågan under de två föregående åren har minskat och troligen kommer den att minska ytterligare under ytterligare något år.

Sammanfattande siffror 2016-12-31

119 776 motorsågs- och röjsågskörkort var utfärdade från starten 2005 (102 674)

91 952 personer hade tagit motorsågskörkort (80 822)

6090 (5,1 %) kvinnor hade tagit motorsågskörkort (5 302, 5,2 %)

 

91 952 godkända A-prov var genomförda (80 822)

74 178 godkända B-prov (65 420)

6 401 godkända C-prov (5 256)

1 477 godkända S-prov (1 108)

2 209 godkända D-prov (1 887)

1 826 godkända E-prov (1 430)

2 105 godkända F-prov (1 647)

747 godkända I-prov (644)

516 godkända V-prov (423)

S:a 181 411 godkända prov f. motorsågskörkort hade genomförts sedan 2005 (158 637)

 

Prov för Röjsågskörkort:

20 332 godkända RA-prov var genomförda (16 027)

8 488 godkända RB-prov (7 066)

475 godkända RT-prov (276)

S:a 29 295 godkända prov för röjsågskörkort var genomförda fr starten 2008 (23 369)

2 624 kvinnor har tagit röjsågskörkort = 12,9 % (1 994, 12,4 %)

 

51 479 körkortstagare, eller 43,0 % har bekostat sitt körkort själv (44 477, 43,3 %)

11 614 personer, eller 9,7 % har tagit sitt körkort via studiecirkel (10 832, 10,5 %)

 

Geografisk fördelning av körkortstagarna 2015-12-31

Körkortstagarna är sorterade efter de två första siffrorna i postnumret, vilket i grova drag överensstämmer med länsindelningen. Nedanstående tabell visar hur många körkort som utfärdats i de olika länen sedan starten 2005. Inom parentes anges ställningen sista december 2015.
Enda placeringsförändringen är att Stockholm återtagit tredjeplatsen från Jönköping.

 

Placering Område Antal körkort %
1 (1) Västra Götaland inkl Göteborg 16 237 (14 125) 13,6 (13,8)
2 (2) Skåne   8 937 (7 700) 7,5 (7,5)
3 (4) Stockholm   8 651 (7 168) 7,2 (7,0)
4 (3) Jönköpings län   8 275 (7 246) 6,9 (7,1)
5 (5) Östergötland   7 913 (6 754) 6,6 (6,6)
6 (6) Gävleborg   7 098 (6 249) 5,9 (6,1)
7 (7) Dalarna   6 853 (6 051) 5,7 (6,0)
8 (8) Västerbotten   6 603 (5 553) 5,5 (5,4)
9 (9) Värmland   6 098 (5 243) 5,1 (5,1)
10 (10) Halland   5 870 (5 123) 4,9 (5,0)
11 (11) Jämtland   4 964 (4 170) 4,1 (4,0)
12 (12) Västernorrland   4 496 (3 771) 3,8 (3,7)
13 (13) Kronoberg   4 218 (3 679) 3,5 (3,6)
14 (14) Örebro   4 193 (3 490) 3,5 (3,4)
15 (15) Norrbotten   3 634 (3 077) 3,0 (3,1)
16 (16) Uppsala   3 454 (2 935) 2,9 (2,8)
17 (17) Västmanland   2 674 (2 226) 2,2 (2,2)
18 (18) Södermanland   2 591 (2 186) 2,2 (2,1)
19 (19) Kalmar   2 554 (2 128) 2,1 (2,0)
20 (20) Blekinge   2 463 (2 077) 2,0 (2,0)
21 (21) Gotland   1 783 (1 545) 1,5 (1,5)
22 Övriga, bl a utländsk arbetskraft      217 (188) 0,2 (0,2)
  Summa 119 776 100

 

 

De som examinerat:

Skogsstyrelsen                                      28 567 (25 294)           23,9 % (24,6 %)

Naturbruksgymnasier                          20 932 (18 761)           17,5 % (18,3 %)

Övriga skolor                                                 485 (342)                  0,4 % (0,3 %)

Utbildningskonsulter                            50 466 (42 013)          42,1 % (40,9 %)

Skogsägarföreningar                            13 881  (11 532)          11,6 % (11,2 %)

                                                Norra                   1 582 (1 115)

                                                Norrskog                191 (117)

                                                Mellanskog            617 (533)

                                                Södra                11 491 (9 767)

Räddningstjänsten                                    1 876 (1 526)          1,6 % (1,5 %)

Husqvarna                                                        877 (840)             0,7 % (0,8 %)

Säker Skog                                                    1 077 (1 017)         0,9 % (1,0 %)

Hushållningssällskapet                              1 046 (938)           0,9 % (0,9 %)

Kommuner o övriga                                        509 (408)            0,4 % (0,4 %)