Övningsfrågor motorsåg nivå AB, Särskilda säkerhetsbestämmelser och riskmoment vid trädfällning


Här kan du testa dina kunskaper. 30 st frågor som gäller motorsågskörkortets nivåer AB. OBS! Detta är övningsfrågor och hjälp till instudering! Det är alltså inte exakt samma frågor som på teoriproven. 

1 av 30 Hur många personer får normalt finnas inom trädets riskområde vid trädfällning?

2 av 30 Vad är rätt?

3 av 30 Varför är spjälkning vid fällning av starkt framåtlutande träd så farligt?

4 av 30 När är ensamarbete vid motorsågsarbete tillåtet?

5 av 30 Vad är förbjudet?

6 av 30 Vilken metod för nedtagning av fastfällt träd är förbjuden?

7 av 30 Varför kan en låg stubbe på träd med stora rotben ge en svag brytmån?

8 av 30 När finns det skäl att såga ett relativt djupt riktskär?

9 av 30 Hur mycket kraft att böja brytmånen kan man spara om man halverar brytmånsbredden?

10 av 30 Vad bör man vara mest rädd för vid avverkning med motorsåg (störst risk för dödsfall)?

11 av 30 Det är viktigt att alltid göra reträtt vid fällning. Vilken är den största risken i skog med torrträd?

12 av 30 Vilken öppningsvinkel på riktskäret rekommenderas vid plan mark?

13 av 30 Varför rekommenderas normalt att fällskäret ligger i samma nivå som riktskäret?

14 av 30 Vilken typ av ved är säkrast vid trädfällning?

15 av 30 Hur kan du minska risken för en olycka?

16 av 30 Vad gäller vid kapning av en lång gren med motorsåg från stege?

17 av 30 Vad menas med att fällsågningen ska avslutas på säkra sidan?

18 av 30 På vilken sida av en stam i sidospänning ska man stå vid kapning?

19 av 30 Vad kan du göra för att minska risken för att en framåtlutande rotvälta ska "falla över" på dig?

20 av 30 Hur flyttas lämpligen en tung stock?

21 av 30 Hur sågar man loss ett fastfällt träd som skall vridas/rullas till vänster?

22 av 30 Hur kapas en stam som hänger fritt i luften (tryck på undersidan)?

23 av 30 All trädfällning av bakåtlutande träd bygger på en kraft och en hävarm. Vilket av fällredskapen nedan har störst hävarm?

24 av 30 Vilken fördel ger kvistning med hävstångsprincipen gentemot svepkvistning?

25 av 30 Vid kvistning enligt 6-punktssystemet, hur sågas grenar rakt upp vid god arbetshöjd?

26 av 30 Hur bör man vanligtvis hantera grenar som ligger i vägen vid kvistning?

27 av 30 Hur bör man hålla i bågen vid kvistning?

28 av 30 Vilken metod är bra för att kvista grenar på undersidan?

29 av 30 Vilket arbete är man inte utbildad för med motorsågskörkort AB?

30 av 30 Hur kvalificerade arbeten skall man utföra?