Testa dig själv – Motorsågen


Så här testar du dig själv! Kryssa för det alternativ som Du anser vara det rätta vid varje fråga. Om Du är osäker på något svar så studera instruktionsboken för Din såg och boken Motorsågen. Lär känna Din såg - Du har då ett säkert och effektivt redskap för Ditt arbete i skogen. OBS! Detta är övningsfrågor och hjälp till instudering! Det är alltså inte exakt samma frågor som på teoriproven. 

1 av 12 Du och en kamrat till Dig arbetar båda med fällning och upparbetning av träd. - Hur långt ifrån varandra måste ni då minst vara?

2 av 12 När är risken som störst att motorsågen kastar. - När man sågar med...

3 av 12 Vilket är det säkraste sättet att föra sågen när man kvistar stående träd?

4 av 12 När man sågar riktskäret, vilket skär är det då säkrast att börja med?

5 av 12 Vilken av bilderna visar de rikt- och fällskär som ger störst kontroll på fällriktningen?

6 av 12 Vad orsakar mest olyckor vid arbete med motorsåg?

7 av 12 Ett fastfällt träd tar man säkrast ner med en traktor eller vinsch. Om trädet går att vrida, kan man i stället använda ett vändband. Detta träd ska vridas åt vänster - Hur bör man då kapa brytmånen?

8 av 12 När har du bäst kontroll över motorsågen vid kvistning? Om du....

9 av 12 Trädet på bilden ligger kraftigt i spänn och kan ge farliga slag. Var ska du börja såga för att minska spänningen

10 av 12 Att sågen är i god kondition är viktigt för säkerheten. Sågkedjan skall kasseras senast när skärtanden är nedfilad till:

11 av 12 Att kastskyddet och kedjebromsen fungerar kontrollerar man genom att hålla sågen stadigt, ge gas och....

12 av 12 Följande tre utrustningsdetaljer är bra att ha vid motorsågsarbete. En av dem måste man enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter alltid använda. Vilken?