Övningsfrågor motorsåg nivå AB, Riskmoment och arbetsteknik vid allmän sågning


Här kan du testa dina kunskaper. 18 st frågor som gäller motorsågskörkortets nivåer AB. OBS! Detta är övningsfrågor och hjälp till instudering! Det är alltså inte exakt samma frågor som på teoriproven. 

1 av 18 Vad bidrar till ökad risk för kast på sågen?

2 av 18 Vad ökar kontroll och säkerhet?

3 av 18 Vad händer när plastrullarna på en filmall med rullar blir slitna?

4 av 18 Vilket mått är användbart för att bedöma om kedjespänningen är lämplig?

5 av 18 Hur bör man bära sågen vid en längre förflyttning?

6 av 18 Vad är rätt vid start av motorsåg?

7 av 18 Vad är kastsektorn?

8 av 18 Vilken startmetod är bra i 30 cm snö?

9 av 18 Hur bör sågen hållas?

10 av 18 Vad ingår i de tekniska kraven på en motorsåg?

11 av 18 Vid stensågning kan tänder få omfattande skador. Hur mycket behöver filas?

12 av 18 Vilket fel ska alltid leda till kassering av kedjan?

13 av 18 På vilket sätt kan man märka att svärdsspåret är slitet?

14 av 18 Sågen har börjat gå dåligt. Vad är det du först bör göra?

15 av 18 Vilken fördel finns med liten underställning (höga ryttare?

16 av 18 Vad kan hända om man sätter en ny kedja på ett slitet drivhjul?

17 av 18 Vilken typ av bränsle/smörjmedel används till motorsågar?

18 av 18 Miljöbränsle (alkylatbensin) har bättre lagringsbarhet. Vilken ytterligare fördel finns med att använda miljöbränsle?