Testa dig själv – Röjsågen


OBS! Detta är övningsfrågor och hjälp till instudering! Det är alltså inte exakt samma frågor som på teoriproven. 

1 av 12 Ni är två stycken som röjer samtidigt i ett område. Hur stort ska säkerhetsavståndet minst vara mellan er?

2 av 12 Det finns stor risk att sågen kastar när man sätter an klingan på fel sätt mot stammen. Vilken zon på klingan är den farliga? Zonen motsvarande....

3 av 12 Arbetsmiljöverket föreskriver att du inte ska röja utan ögon- och hörselskydd. Vid vilken stamhöjd måste du dessutom ha hjälm?

4 av 12 Du styr själv trädets fallriktning genom ansättningspunkt, lutning på sågen och matningsriktning. I vilken riktning faller det här trädet?

5 av 12 Vilken funktion har säkerhetsdetaljen klingskydd?

6 av 12 Hur ska bärselens inställning vara?

7 av 12 Handtagens inställning är viktig för att minska arbetsbelastningen. Hur bör man ha armarna när man håller sågen i utgångsläge?

8 av 12 Om man får skräp mellan klinga och klingskydd måste det tas bort. Vilket är det säkraste sättet?

9 av 12 Då sågen transporteras ska klingan vara avmonterad, eller....

10 av 12 För din egen säkerhet ska selen vara utrustad med snabbutlösningssprint. Att frigöra sig från sågen är mycket viktigt i fall att...

11 av 12 För din egen och andra säkerhet ska du kontrollera sågen regelbundet. Varför?

12 av 12 Någon annan jobbar för dig och hjälper till att röja på din fastighet. Vad bör du då tänka på?