Säkert skogsarbete – utbildningssatsning från Prevent

PREVENT är ett företag som arbetar med arbetsmiljöfrågor på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent vill inspirera, förmedla kunskaper samt utveckla produkter och metoder som ger det bästa stödet i arbetsmiljöarbetet. Prevents arbete är målgruppsanpassat och forskningsnära för att skapa största möjliga nytta på arbetsplatserna.

Nu satsar Prevent på säkert skogsarbete genom en tredelad insats:

En webbutbildning ”Säkert skogsarbete”, som innehåller fakta, övningar, filmade intervjuer med skogsföretag i hela landet som berättar hur de arbetar med arbetsmiljön och säkerheten. Den vänder sig till anställda, chefer och skyddsombud och är helt kostnadsfri.

En app för riskbedömning, är ämnad för den som ska ut på nytt uppdrag i skogen. Appen innehåller en checklista som är ett stöd i att upptäcka risker innan du påbörjar ett arbete på en ny trakt.

En bilderbok, ”Jobba säkert i skogen”, som är framtagen för att introducera nya medarbetare som inte har svenska som modersmål. Boken, som är liten och ryms i fickan, innehåller bilder som visar hur man jobbar i skogen för att må bra och inte skadas. Den finns också som pdf och epub.

Se mer på www.prevent.se